Exceptional Workplaces

Změňte rizikové pracoviště na maximálně efektivní!

S pomocí projektu EFEKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ můžete snížit úrazovost svých kolegů, vytvořit úspornější prostředí a motivovat svůj tým.

více
Zavřít

EFEKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ

je na míru šitý bezplatný poradenský program postavený
na principech Lean (nástroje pro zeštíhlení výroby).

ÚČELNOST   EFEKTIVNOST   JEDNODUCHOST

Program Vám pomůže rozpoznat a odstranit každodenní zdroje plýtvání
a bezpečnostní rizika ve Vašem podniku
.

Pomůžeme Vám dosáhnout EFEKTIVNÍHO PRACOVIŠTĚ tím,
že se společně zaměříme na tyto důležité oblasti:

  • eliminace odpadů, nákladů a plýtvání u spotřebního zboží,
  • snížení dopadu na životní prostředí,
  • zefektivnění procesu nakupování,
  • větší zapojení a vzdělávání zaměstnanců.

Poskytneme Vám další pár očí – nový pohled na již zavedené principy Lean, včetně návrhů
na trvalé zlepšování.

VĚTŠÍ BEZPEČÍ = VĚTŠÍ EFEKTIVITA!

Jak vytvořit skutečně EFEKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ?

Dohodněte si bezplatnou konzultaci se zástupcem Kimberly-Clark Professional* a využijte
náš prověřený program:

  • Nabídneme řešení, které bude sedět na míru Vašemu průmyslovému odvětví a pracovišti.
  • Navrhneme vhodné produkty Kimberly-Clark Professional*, které zvýší bezpečnost a zlepší výkon.

Zeptejte se našich profesionálů, jak vytvořit EFEKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ!

Využijte
bezplatné
konzultace
našich
specialistů!

Jak bychom se s vámi měli spojit?

Zavřít

Odesláním tohoto formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů firmě
Kimberly-Clark Professional*, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15,
190 00 Praha 9, jakožto správci a případně jiné třetí osobě jakožto zpracovateli,
za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování.
Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle
§ 11,21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji
dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Katalog
ke stažení
TOP produkty
Aplikace

Waste Walk